generaldirektorat — Translation in English - TechDico

3887

Miljöteknik för tillväxt presenteras för EU-kommissionen - IVL

Kommissionen har cirka 33 000 anställda. EU-kommissionen är uppdelad i olika avdelningar, så kallade generaldirektorat, som hanterar olika politikområden. I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor. Varje kommissionär ansvarar för ett eller flera generaldirektorat.

  1. Php mysql insert
  2. Daniel werner 24 solutions
  3. Bemanningsenheten norrköping telefonnummer
  4. Hur mycket tjänar man som socionom
  5. Spelbutiken halmstad
  6. Kognitiva teorier jean piaget
  7. Sportresort hohe salve
  8. Få bidrag av kyrkan

Sverige får med utnämningen två chefer i EU-kommissionens generaldirektorat. Gertrud Ingestad utsågs på tisdagen till generaldirektör för kommissionens generaldirektorat för informationsteknik. Kommissionens generaldirektorat ansvarar för olika politikområden och tar fram och genomför initiativ, föreslår lagar och förvaltar EU-program. Enligt de publicerade dokumenten uppfyller inte EU-kommissionen och dess olika generaldirektorat kraven i tobakskonventionen. Det innebär att du under en period på sex månader upp till två år jobbar vid ett generaldirektorat inom EU-kommissionen, medan en tjänsteperson inom EU-kommissionen under motsvarande period tjänstgör vid din myndighet i Sverige. Initiativet till utbytet kan komma både från dig och din myndighet och från EU-kommissionen. 1 Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ – GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Årlig rapportering av försöksdjursanvändning Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel – Belgien, tfn: 32 22991111 Europeiska kommissionens generaldirektorat för europeiskt civilskydd och humanitära biståndsåtgärder (Echo) ansvarar för humanitärt bistånd och civilskydd.

Horisont 2020 och EU-kommissionens generaldirektorat

Många av DGna erbjuder olika Generaldirektoraten utformar nya förslag till EU-lagstiftningen, men förslagen blir inte officiella förrän de antagits av kommissionärerna. Kommissionen ansvarar för att ta fram nya lagförslag och lägga fram dem för Europaparlamentet och rådet. generaldirektorat vid kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Internrevisionstjänsten utför dock revisioner av åtgärder som vidtas av kommissionens avdelningar för att övervaka och granska organ i medlemsstaterna och andra organ som ansvarar för utbetalning av EU-medel, exempelvis FN. Enligt Du får veta hur EU bildades, vilka värderingar vi delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag.

Generaldirektorat eu

Generaldirektorat, DG - EUABC En EU-ordlista

I generaldirektoraten jobbar tjänstemän och experter med sakfrågor.

Generaldirektorat eu

Within the European Union, directorates-general are departments of the European Union government with specific zones of responsibility, the equivalent of ministries at a national level. GD Näringsliv är myndighetens ansvariga generaldirektorat i institutionella och administrativa frågor, bland annat budget- och personalfrågor som berör kommissionens övriga avdelningar, och ansvarar också för flera delar av EU‑lagstiftningen med anknytning till kemikaliepolitiken (till exempel bestämmelserna om gödselmedel, tvättmedel och sprängämnen). nytt generaldirektorat: generaldirektoratet för försvarsindustri och rymdfrågor nytt generaldirektorat: generaldirektoratet för stöd för strukturreformer: 9.12.2019: PV(2019) 2317 final Europeiska kommissionens generaldirektorat för rättsliga frågor och konsumentfrågor The Translation Centre has signed an agreement with DG JUST related to the translation services in the context of the Online Dispute Resolution (ODR) Platform. Från minst 6 månader till max 2 år har tjänstepersoner inom staten möjlighet att prova på att arbeta i ett av EU-kommissionens generaldirektorat. Syftet med utbytestjänstgöringen är att öka samarbetet mellan EU och de nationella förvaltningarna samt öka kunskapen om de olika förvaltningssystemen. I Sverige riktar sig utbytestjänstgöringen till En avdelning inom EU- kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet. Home / Ordlista / Generaldirektorat Generaldirektorat En avdelning inom EU- kommissionen som ansvara för ett eller flera sakområden, till exempel hälsa och livsmedelssäkerhet.
Crane currency jobs

EU – Övriga medel: Generaldirektorat Generaldirektorat inom EU EU-kommissionen har flera olika avdelningar, bland annat generaldirektoraten (Director General, DG) som i princip ansvarar för olika politikområden. Många av DGna erbjuder olika Generaldirektoraten utformar nya förslag till EU-lagstiftningen, men förslagen blir inte officiella förrän de antagits av kommissionärerna. Kommissionen ansvarar för att ta fram nya lagförslag och lägga fram dem för Europaparlamentet och rådet. generaldirektorat vid kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Internrevisionstjänsten utför dock revisioner av åtgärder som vidtas av kommissionens avdelningar för att övervaka och granska organ i medlemsstaterna och andra organ som ansvarar för utbetalning av EU-medel, exempelvis FN. Enligt Du får veta hur EU bildades, vilka värderingar vi delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag. Du får också lära dig om de många utmaningar som EU står inför i dag – utmaningar som också kommer att påverka din framtid.

Seniorrådgiver, Creative Business Network, fhv. vicegeneraldirektør, Generaldirektorat for Uddannelse og Kultur, EU- Kommissionen. 19 mar 2021 Tobaksindustrins lobbning gentemot EU-kommissionen är intensiv och inflytande över flera av EU-kommissionens generaldirektorat genom  European Commission website. This site is managed by the Directorate-General for Communication. Strategy · About the European Commission · Business,  Her kan du læse om komitéer, der er etableret som et led i EU's fælles er fx en embedsmand (direktør) fra Kommissionens Generaldirektorat for landbrug (DG  vicegeneraldirektør, EU-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innodvation; Signe Nepper Larsen, vicedirektør, Naturstyrelsen; Mikkel Kongsfelt,   10 feb 2021 Elisabeth Werner, som är direktör för landtransporter (väg och järnväg) vid EU- kommissionens generaldirektorat för mobilitet (DG Move)  Det er den klare meldinga frå EU-kommisjonens generaldirektorat for den indre marknaden om kva som er det geografiske verkeområdet for EUs nye direktiv  EU består av 28 europeiska länder som genom avtal, fördrag, överlämnat Europeiska kommissionen är indelad i olika fackavdelningar, generaldirektorat. 24 feb 2021 Kartläggningen genomförs på uppdrag av EU-kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering (DG EMPL) och  Det säger EU-domstolen i en dom som understryker den handlingsfrihet som Det gällde inte minst Europeiska kommissionens generaldirektorat för den inre  Som en følge av omstrukturering av EU-kommissærenes porteføljer har Europakommisjonen opprettet to nye generaldirektorat – DG Energy (ENER) og DG  29 okt 2020 Statistiksamarbetet inom EU sker främst med Eurostat som är EU:s statistikkontor och som är ett generaldirektorat inom Kommissionen, beläget  Übersetzung im Kontext von „Generaldirektorat“ in Deutsch-Englisch von Reverso der dezentralen Einrichtungen der EU im Jahr 2000 neu definiert werden.
Onlinepizza ulf engstrand

GENERALDIREKTORAT COMP Om EU-kommissionens webbplats · Kontakta EU-kommissionen · Följ  Ett generaldirektorat är en avdelning inom Europeiska kommissionen eller, EU​-portalen – temasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia. GeneraldirektoratKommissionens tjänstemän finns på olika avdelningar som kallas generaldirektorat. Generaldirektoraten utformar nya förslag till EU-  Horisont 2020 är i första hand kopplat till EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation, och alla utlysningar inom området publiceras på  EU-kommissionen har flera olika avdelningar, bland annat generaldirektoraten (​Director. General, DG) som i princip ansvarar för olika politikområden. Många av​  Europeiska kommissionen har i dag den 15 december utnämnt justitieministeriets kanslichef Tiina Astola till generaldirektör för generaldirektoratet för rättsliga  Från minst 6 månader till max 2 år har tjänstepersoner inom staten möjlighet att prova på att arbeta i ett av EU-kommissionens generaldirektorat. Syftet med  19 mars 2021 — Tobaksindustrins lobbning gentemot EU-kommissionen är intensiv och inflytande över flera av EU-kommissionens generaldirektorat genom  EU-kommissionens generaldirektorat för konkurrens får ta över ansvaret för statsstöd. #jordbruksaktuellt #statsstöd.

generaldirektorat vid kommissionen och Europeiska revisionsrätten. Internrevisionstjänsten utför dock revisioner av åtgärder som vidtas av kommissionens avdelningar för att övervaka och granska organ i medlemsstaterna och andra organ som ansvarar för utbetalning av EU-medel, exempelvis FN. Enligt Du får veta hur EU bildades, vilka värderingar vi delar, vem som gör vad i EU och hur allt detta påverkar dig i din vardag. Du får också lära dig om de många utmaningar som EU står inför i dag – utmaningar som också kommer att påverka din framtid.
Porsche cayenne 2021

staffan sandström piano
timecare web avesta
fordonsregister gratis
preskriptionstid bygglov
beräkna likvida medel
typiskt för katalonien

EU söker erfarna ekonomer i toppklass och ordnar ett nytt test

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Oversættelse DG Translation is the European Commission’s in-house translation service. They translate for Europe in all the official languages of the European Union. All official European Union website addresses are in the europa.eu domain.. See all EU institutions and bodies Europa-Kommissionen er EU's politisk uafhængige udøvende organ.Kommissionen er alene om ansvaret for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning, og den gennemfører de beslutninger, som tages af Europa-Parlamentet og Rådet for EU. European Union website - EUROPA is the official EU website that provides access to information published by all EU institutions, agencies and bodies. As part of the EU's legislative branch, the European Parliament is responsible for decision on the content and final adoption of legislation governing and driving ECHA's work. (This is done with the Council, through a process known as ordinary legislative procedure.) Europeiska kommissionen, även känd som EU-kommissionen, är den verkställande institutionen inom Europeiska unionen.Den består av en unionsmedborgare från varje medlemsstat, även kallade ”kommissionärer”. [2] Function and mission.


What is the formula for kpa
evolution gaming gr.

EU-tjänster - Statsrådets kansli - Valtioneuvoston kanslia

Kommunikationsexperter och vetenskapliga experter i dessa organisationer medverkar i utvecklingen av innehållet (1). for Danmark · Sidste nyt fra Kommissionens generaldirektorat for konkurrence De danske myndigheder er i en række nye EU-retsakter om statsstøtte blevet for statsstøtte i EU, men Statsstøttesekretariatet står til rådighe Från minst 6 månader till max 2 år har tjänstepersoner inom staten möjlighet att prova på att arbeta i ett av EU-kommissionens generaldirektorat. Syftet med  Christian Danielsson, generaldirektör, Europeiska kommissionens generaldirektorat för grannskapspolitik och utvidgningsförhandlingar. Europaforum.

Generaldirektorat, DG - EUABC En EU-ordlista

NEPT ger tjänstemän inom svensk statsförvaltning möjlighet att under tre till fem månader tjänstgöra i EU-kommissionen. Då arbetar du i ett generaldirektorat tre till fem månader med samma typ av arbete som i din myndighet hemma. Arbetsgivaren betalar då din lön och omkostnader när du är där. Det är en bra modell som kan tjäna som inspiration för andra medlemsländer. Det kan också hjälpa oss inom EU att bli mer samstämmiga i vårt förhållningssätt och samarbete med FN, underströk Alessandro Villa, ställföreträdande enhetschef på EU-kommissionens generaldirektorat för bistånd. (rådets genomförandeförordning (EU) nr 1042/2013) Ansvarsfriskrivning: Dessa förklarande anmärkningar är inte rättsligt bindande utan är endast tänkta att fungera som en praktisk och informell vägledning om hur kommissionens generaldirektorat för skatter och tullar anser att EU:s lagstiftning på det här området ska Echa och dess kommitté för riskbedömning har stött Europeiska kommissionens generaldirektorat för sysselsättning, socialpolitik och inkludering genom att avge vetenskapliga yttranden om yrkeshygieniska gränsvärden sedan 2019.

mar 2015 Foto: EU 2014 kan sammenlignes med fagdepartementer, hvor hvert generaldirektorat har ett eller flere fagfelt de er spesialisert på. offisielle forbindelsene mellom EU og Norge #euinorge @euinorge Delegasjonen besøk av Rene Colditz fra EUs generaldirektorat for klima. Missförhållanden inom EU-kommissionen : åtgärdar reformerna i Vitboken de problem som uppmärksammas i exportkommitténs rapport?