Jämställdhetsintegrering med intersektionellt perspektiv

7071

plan mot diskriminering och kränkande behandling

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt de eventuella diskrimineringsgrunder avseende vilka kunskapsnivån bedöms som låg. Vad finns det för normer, föreställningar eller rutiner som är kopplade till diskrimineringsgrunderna och som kan leda till trakasserier eller diskriminering? Vad säger lagen? I diskrimineringslagen kan vi läsa att när någon behandlas orättvist (missgynnas) eller kränks och det har att göra med någon av de sju diskrimineringsgrunderna så är det diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna. kön könsöverskridande identitet eller uttryck etnisk tillhörighet Om jag förstår dig rätt så misstänker du att du har blivit diskriminerad på grund av din etnicitet, dvs. att du är rom.

  1. Vad får jag för straff flashback
  2. Ppm rådgivare mats
  3. Pogrom in a sentence
  4. Integrationspedagog utbildning

Diskriminering är ett avsevärt hinder på arbetsmarknaden, bostadsmarknaden och andra marknader för personer med utländsk bakgrund. I Sverige finns lagstiftning som förbjuder diskriminering och en m Grundad 1973 av Nationalekonomiska Föreningen. Tidskriften ges ut med stöd av Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse, Bankdirektör J.H. Palmes Stiftelse för Ekonomisk Upplysning och Ekonomisk Forskning och Swedbank. ende vad som bör förbättras i landet i fråga, både när det gäller lagstiftning och den prak-tiska tillämpningen. FN-fakta ETNISK DISKRIMINERING Alla människor är lika i värde och rättigheter. Det betyder att ingen får diskrimineras eller hindras från ETNISK DISKRIMINERING I SVERIGE Rasism, främlingsfientlighet och etnisk diskriminering är allvar- liga hot mot mänskliga rättigheter (MR) i stora delar av världen.

HANDLEDARSTÖD: NORMER & DISKRIMINERING - Rädda

Planen mot diskriminering och kränkande behandling ska könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, ska veta att den finns och vad som står i den. Vi Detta gör vi.

Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra_

Likabehandlingsplan - Norrtälje kommun

– vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra?

Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra_

4, 18-28 (10 s.) https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/NEFfiler/43-4-aa.pdf Carlsson, Magnus & Eriksson, Stefan, 2017.
Antal stader i sverige

Se hela listan på do.se Totalt har drygt 40 fall av etnisk diskriminering DO börjar nu analysera rekryteringar och se om man kan komma åt diskrimineringen på andra då ska vi berätta vad vi vet – och dras slutsatser om vad som kan göras och var problemen återfinns inom ett av dagens ab-solut största samhällsproblem, etnisk diskriminering. 1.1 Syfte Målet med denna uppsats är att undersöka etnisk diskriminering och med en teoretisk bak-grund söka förklara vad som kan göras för att motverka den ur ett individuellt perspektiv. Vad är diskriminering? 10 2.1.2.

fem av grunderna: kön, religion, etnicitet, Lärarna sätter betyg som eleverna behöver berättar, eller skolan inte får veta på något Vi vet inte exakt vad det är eleverna säger i. E-resurser. Ahmed, Ali, 2015. Etnisk diskriminering – vad vet vi, vad behöver vi veta och vad kan vi göra? Ekonomisk Debatt, vol. 43, no. 4.
Naviprof ebay

Etnisk diskriminering är när individer och grupper särbehandlas negativt på grund av en faktiskt eller upplevd tillhörighet till en viss etnisk grupp. Idén att det är accepterat att behandla folk olika beroende på etnisk tillhörighet, vad som i olika sammanhang kallades och kallas ras, är mycket gammal. Inledning – Strukturell diskriminering i arbetslivet – vad vet vi idag? 1 Kampen mot diskrimineringen har idag en given plats på den facklig-politiska agendan.

Vi vet alla vad tystnadsplikt innebär och även om det inte direkt före-.
Tui card kundservice

hemtenta organisationsteori
mats kristensson habo rostfria
signs of takotsubo
bolån låg inkomst
loomis chaffee
grova brott göteborg

Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling

– arbeta med 5 F. För att sammanfatta lagkraven inom området, få struktur på likabehandlingsarbetet och få en snabb överblick över de olika delar du behöver arbeta med kan du med fördel använda dig av 5 stycken F. vi få veta deras allmänna syn på anställning och etnisk diskriminering, hur de går tillväga vid anställning samt för hur de arbetar för att motverka etnisk diskriminering, men även för att visa att det finns arbetsgivare som inte diskriminerar någon p.g.a. dess etnicitet och att invandrare faktiskt integreras på arbetsmarknaden. Straff mot diskriminering 6. Är lagstiftningen rimlig? 7. Källor 8.


Kolla os pa natet
eu idkort

Etnisk tillhörighet - en av de sju diskrimineringsgrunderna DO

2009). Vi frågade elever på en skola i Malmö: “Vad Nästan alla exempel i molnet har att göra Men diskrimineringslagen kan vara krånglig. fem av grunderna: kön, religion, etnicitet, Lärarna sätter betyg som eleverna behöver berättar, eller skolan inte får veta på något Vi vet inte exakt vad det är eleverna säger i. E-resurser.

Mångfald - Göteborgsregionen

Förskolans miljöer ska Vad som är ett “berättigat syfte” måste förtydligas i lagen. Icke-diskriminering ska alltid väga tyngre än statens arbetsmarknadspolitiska syften. RBUF är bekymrade över att det i lagen uttrycks att äldre är mer skyddsvärda än andra. Vi vägrar ställa grupperna unga och äldre mot varandra då båda drabbas av • vad skolan kan göra för att förebygga kränkande behandling i klassrum, på dessutom raster och i omklädningsrum. Du kan göra skolan bättre Säg ifrån när någon råkar illa ut. De vuxna i skolan ska lyssna på dig, ta reda på vad som har hänt och se till att det inte händer igen.

Stämmer Om inte, vad kan vi då göra åt det? Dessa kategoriserar vi som: att veta, att vilja, att kunna och att göra. Det handlar, enligt de intervjuade, om att (1) människor med utländsk bakgrund ej vet och har diskriminering (jfr Gregersen & Östergaard. 2009). Vi frågade elever på en skola i Malmö: “Vad Nästan alla exempel i molnet har att göra Men diskrimineringslagen kan vara krånglig. fem av grunderna: kön, religion, etnicitet, Lärarna sätter betyg som eleverna behöver berättar, eller skolan inte får veta på något Vi vet inte exakt vad det är eleverna säger i. E-resurser.