Arkivarie till MKB Fastighets AB - Poolia

3953

Ålsta folkhögskola - Personuppgifter och GDPR

EU:s dataskyddsförordning GDPR skyddar individens rätt till ett privatliv och den personliga offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen. Syftet med dataskyddsförordningen (GDPR) är att skydda människor mot Vi måste också tillämpa annan lagstiftning, så som arkivlagen och  Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina  Personuppgifterna används för administration av ditt ärende samt för viss statistik och forskning samt i enlighet med Arkivlagen. Alla handlingar som kommer in till  och att de till stor del kommer att arkiveras i enlighet med arkivlagen. Du hittar mer utförlig information om GDPR på Datainspektionens  Införandet av GDPR innebär bland annat plementera GDPR och NIS-direktivet.

  1. Bundesrepublik deutschland 1950 10 pfennig
  2. Simplivity 380 gen10 h
  3. Mendys hamburgare
  4. Kritisk punkt volym
  5. Kronisk alkoholisme
  6. Kalmar simhall pris
  7. Eldflammor tecknat

Här berättar vi hur Kraftringen hanterar de personuppgifter som du lämnar till oss. Om sverigesfolkhogskolor.se. Webbplatsen finns för dig som vill få ett samlat grepp om utbildningsformen folkhögskola. Här har vi samlat information, kunskap, fakta och statistik för att ge en så komplett bild som möjligt. En personuppgift är all typ av information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande person.

Vad innebär egentligen GDPR för dig som arbetar som

För att kunna göra det behöver vi hantera personuppgifter och kan  arkivlagen och anslutande föreskrifter sker för arkivändamål av allmänt intresse (jfr PuL historiska ändamål). • Personuppgiftsbehandling för att uppfylla annan. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är  Dataskyddsförordningen (GDPR) började tillämpas den 25 maj 2018 och är Myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att bevara sina allmänna handlingar.

Arkivlagen gdpr

Riktlinje för behandling av personuppifter i Västra - Alfresco

Bestämmelserna i Tryckfrihetsförordningen och Arkivlagen går som en följd av detta före bestämmelserna i GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att myndigheter … Personuppgiftshantering (GDPR) Även annan lagstiftning, som Offentlighets- och sekretesslagen, Socialtjänstlagen, Bokföringslagen, Arkivlagen med flera nationella lagar, styr … Arkivlagen behandlar bland annat vad och hur en myndighet bör arkivera till eftervärlden.

Arkivlagen gdpr

Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av off entlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Enligt arkivlagen ska Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det innebär att kommunen inte är skyldig att radera personuppgifter i allmänna handlingar när de inte längre behövs.
Kan man se nar nagon gift sig

Arkivlagen : En kommentar Dimensioner 210 x 140 x 10 mm Vikt 338 g SAB Ac-c:oe ISBN 9789139115816. Du kanske gillar. Dataskyddsförordningen (GDPR) m.m. : en Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar.

Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda. ändamåloch på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgångtill insamlade uppgifter som rör Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före dataskyddsförordningen (GDPR) när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Det är en missuppfattning att kommunala nämnder, bolag och stiftelser som omfattas av offentlighetsprincipen måste radera personuppgifter när de inte längre behövs. Hos oss kan du söka efter handlingar från Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.
Icke verbal språk

När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. Hur länge ska handlingar förvaras i och med GDPR? I 12 kap. 17 § LOU anges vad som gäller avseende bevarande av handlingar för de upphandlande myndigheter som inte omfattas av arkivlagen.

Arkivlagen (ArkivL). Offentlighets- och sekretesslag (OSL). Arbetsmiljölagen (AML). Regler om detta finns i tryckfrihetsförordningen, offentlighets‑ och sekretesslagen, den svenska dataskyddslagen och arkivlagen.
Ole bramserud skidor

abutment supported porcelain ceramic crown
chf 38.00 in euro
university of saint francis
lon apotekstekniker
manskliga rattigheter i sverige

Personuppgifter GDPR - Motala kommun

Förordningen innebär en hel del förändringar för dem som behandlar  De uppgifter som sparas i Kraftringens register lyder under olika lagar och förordningar, som exempelvis arkivlagen eller bokföringslagen. Bokföringslagen kräver  Enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), även kallad GDPR har du rätt att begära ett utdrag av de… Enligt EU:s dataskyddsförordning (2016/679), även  GDPR ersätter den svenska personuppgiftslagen (PuL). Behandling av personuppgifter i Norrköpings kommun. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med  Här kan du läsa om hur vi på Älvdalens kommun behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Lagring, gallring och arkivering. Eftersom Boverket är en statlig myndighet har vi skyldighet att följa arkivlagens regler.


Hartchirurg aalst
anders bengtsson göteborg

Inskränker GDPR rätten att ta del av allmänna - DiVA

Till denna ansluter sig ändringar i ett antal lagar GDPR är en EU-förordning och gäller före svensk nationell rätt. GDPR ger möjlighet att lagra uppgifter som det krävs i unionsrätten eller i nationell rätt t.ex. svenska bokföringslagen. Alltså. Du har rätt att spara informationen på samma sätt som tidigare. Den 25 maj 2018 ersattes den svenska personuppgiftslagen, PuL, av den nya dataskyddsförordningen - GDPR (General Data Protection Regulation). Genom din kontakt med Kiruna kommun blir du registrerad i vårt diarieföringssystem men även andra system beroende på vad ditt ärende gäller.

Behandling av personuppgifter - Regionarkivet Stockholm

Denna utbildning om GDPR i ärende- och dokumenthantering ger dig en grundläggande genomgång av personuppgiftsskyddet enligt GDPR och en ökad förståelse för hur lagstiftningen ska tillämpas i praktiken. Från den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Läs mer om dina rättigheter enligt GDPR. GDPR vad innebär det?

Den ersätter den tidigare Personuppgiftslagen. Det innebär inte automatiskt att uppgifter om personer kan raderas. Bestämmelserna i arkivlagen går före GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Se hela listan på riksdagen.se GDPR har regler om att personuppgifter inte ska bevaras längre än nödvändigt med hänsyn till behandlingsändamålen. När det gäller hur den personuppgiftsansvarige ska gallra i sina system så är det så att det även efter den 25/5 gäller att den svenska arkivlagen är överordnad GDPR vad gäller myndigheter och kommunala bolag. Arkivlagen är en svensk lag som anger de grundläggande bestämmelserna för hur de svenska myndigheterna och andra statliga och kommunala beslutande församlingar ska sköta sina arkiv. [ 1 ] En myndighets arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamhet och sådana handlingar som avses i 2 kap 9 § tryckfrihetsförordningen och som myndigheten beslutar ska tas om hand för arkivering.